Podívejte se i na náš sortiment papirových tašek od společnosti Bison Invest a.s., více na www.bisoninvest.eu

Ekologie

Třiďme odpad - chraňme naše životní prostředí!

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů

Plasty:

Označení druhu materiálu

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben.
Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:

Kódy materiálu

Kódy materiálu

Odhazující panáček

Objevuje se na obalech proto, že zákon o odpadech ukládá výrobci za povinnost uvádět na obalu doporučený způsob využití a zneškodnění. Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.

Použité tašky a sáčky ukládejte do žlutých nádob k následné recyklaci.
Další plastové výrobky: PET láhve od nápojů, plastové nádoby, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Přidali jsme se k trendům podpory ochrany životního prostředí a rozšířili sortiment o nové druhy ekologických tašek:

Oxodegradabilní materiál je vyroben z ropy (LDPE plast, nebo HDPEmikroten) a je do něj přidáno aditivum, tzv.startér degradace. Ten způsobí, že pokud se člověk bude chovat neodpovědně a vyhodí tuto tašku v přírodě, taška se za přístupu vzduchu a vlhkosti rozpadne ve zkrácené době cca 2-3 roky na vločky PE, které již v přírodě viditelné nejsou (zabrání tzv.litteringu hyzdění přírody výskytem odpadních PE). Běžný plast má rozpad až 200 let.

Biokompostovatelný materiál je vyroben z PLA (kys.polymléčná) a surovinou pro výrobu jsou části rostlin. Splňuje normu EU 13432 (rozpad 80% materiálu za 180 dní v průmyslové kompostárně) a lze ji označit logem vyhrazeným pro výrobky splňující tuto normu. Výrobky z tohoto materiálu lze likvidovat nejlépe naplněné bioodpadem z domácnosti vložením do nádob na bioodpad. Obecně nepatří do nádob na plastový odpad.

Netkaná textilní taška
Tašky z netkané textílie jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného materiálu. Materiál je voděodolný a nealergický. Výhodou těchto tašek je, že mají až několikanásobně vyšší nosnost oproti např. běžným igelitovým taškám. Tašky se dají použít opakovaně a mají tím vyšší propagační užitek. Vzhledem k vlastnostem materiálu se dají tašky i skládat (v naší nabídce naleznete i standardní skládací tašky) a po znovu rozložení si tašky zachovávají stále nový a nepomačkaný vzhled. Nabízíme i skládací varianty s uzávěrem, které mají velmi praktické využití.

JUTA je dlouhé měkké rostlinné vlákno, které se stáčí do hrubých silných nití. Roste převážně v indických deštných pralesích (Bangladéž). Juta je světově druhým nejpoužívanějším přírodním materiálem. Používá se převážně k výrobě zemědělských obalových materálů, pytlů, koberců, tašek apod., kde je potřebná vysoká pevnost, prodyšnost a malá roztažitelnost materiálu.